Beylikdüzü İlÇesi MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KANTİN İŞLETME İHALESİ

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


Şehit Astğ. Bilal Özcan İlköğretim Okulu Kantin İhalesi Yayın tarihi: 24.07.2012 - 14:39 - Görüntülenme Sayısı: 184

 İlçemiz Şehit Bilal Özcan İ.Ö.O Kantini ve Yemekhanesi , Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu gereğince  Pazarlık usulü ile aşağıdaki şartlar çerçevesinde ihale edilecektir.

KANTİN İHALE İLANI

 İlçemiz Şehit Bilal Özcan İ.Ö.O Kantini ve Yemekhanesi , Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu gereğince  Pazarlık usulü ile aşağıdaki şartlar çerçevesinde ihale edilecektir.

İHALE ŞARTLARI

 • İhale 07/08/2012  günü saat 13.30’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde  yapılacaktır.
 • İhaleye açık teklif verilecek, pazarlık usulü uygulanacaktır. Katılımcılardan Son teklifler yazılı olarak istenebilecektir.
 • Fiyat Tespit Komisyonunca yapılan teklife göre ihale edilecektir.
 • Eski müstecir tarafından yapılan sabit tesis masrafı bulunmamaktadır.
 • Kantin Kira Muhammen bedeli aylık  1.500-TL. dir.
 • İstekliler teklif mektuplarını ve istenen belgeleri  07/08/2012  günü ihale saati’ne kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir.(İlçe Milli Eğitim Müd.ne)
 • İhale  Şartnamesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilecektir.
 • Öğrenci mevcudu 900-1000 civarında.

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 • T.C. Vatandaşı olmak
 • Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak,
 • Başka bir kantin işletiyor olmamak
 • Gerçek kişi olmak (Vakıf veya Tüzel kişi olmamak)
 •   Kantin ve Yemekhane İhaleyi alan Müstecir tarafından çalıştırılacaktır.

                    İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR

 

1.İkametgah ilmühaberi (6 aydan eski olmamak)

2.   Nüfus cüzdanı fotokopisi

3.   Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak)

4.   Başka bir kantin çalıştırmadığına dair yazı (İstanbul Kantinciler Odasından  alınacaktır.)

5.   İhaleden men olmadığına dair belge ( (İ.K.O. alınacaktır)

6.  İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı (Okul Müdürlüğünden alınacaktır.)

7.   İhale Şartnamesi (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak) Geçici teminat dekontu. (Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün T.C Zıraat Bankası   Beylikdüzü Şubesindeki 50849141-5004 nolu hesabına, tespit edilen yıllık kira bedelinin % 30’na tekamül eden  5.400.- TL geçici teminat olarak yatırıldığına dair dekont)

9.   Dosya alındı dekontu.(  (Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün T.C Zıraat Bankası Beylikdüzü Şubesindeki 50849141-5010 nolu hesabına 100.- TL Şartname bedeli olarak yatırıldığına dair dekont)

10. Kantin işletmeciliği Ustalık Belgesine sahip olanlar kabul edilecektir. Ancak Katılımcıların Hiçbirinde Ustalık Belgesi bulunmaması durumunda Kantin İşletmeciliği Kalfalık Belgesi olanlar ihaleye kabul edileceklerdir.Kalfalık belgesi de olmadığı taktirde, sırasıyla Sertifika ,  Kurs bitirme belgesine sahip olanlar ihaleye katılacaklardır.                       

 

Facebookta Paylaş

 
 

reklam alani

Sponsor

 

BÜTÇEYE GÖRE YATIRIM SEÇENEKLERİ