GirŞimcilik Destek ProgramInIndan Nasıl

Faydalanabilirim ?

2010 yılı yaz aylarında Kosgeb’in uygulamaya başladığı yeni dönem desteklerden kamuoyunca en çok ilgi gören destek programının “Girişimcilik Destek Programı” olduğunu rahatça söylebiliriz.

Destek programının ilk açıklandığı günlerde basında çıkan kısa bilgiler içeren haberler yüzünden Kosgeb yeni iş kuran herkese 27.000 TL hibe para ve dilediği gibi kullanacağı 70.000 TL faizsiz kredi dağıtıyor şeklinde bir algı oluşmuştu. Fakat destek programı uygulanmaya başlanıp belli bir süre geçmesinden sonra Kosgeb’in destek koşulları kamuoyunca doğru bir şekilde algılanmaya başlanmıştır.

Kısaca girişimci desteğinden kimlerin ne şekilde yararlanabileceğini anlatmaya çalışacak olursak;

Öncelikle bu destek programından faydalanmayı düşünen kişilerin mutlaka mevcut durumda işsiz ve işkura kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bu şartları taşıyan kişiler işkur, kosgeb, meslek odaları veya üniversiteler tarafından düzenlenen girşimci eğitimi programlarına katılarak, girşimci eğitimini başarılı bir şekilde tamamladıklarına dair sertifikalarını almaları gerekmektedir. Bu eğitim programlarının ne zaman ve hangi kuruluş tarafından düzenleneceğine dair bilgilere en sağlıklı olarak İşkur ve Kosgeb’den öğrenilebilmektedir.

Girişimci sertifikasını alan bir kişi Kosgeb’in girişimci desteğinden faydalanabilmek için bu aşamadan sonra ne yapmalıdır ?

Burada yapılacak ilk şey kurulacak işin faaliyet konusunun Kosgeb’in desteklediği sektörlerin içerisinde yer almasına dikkat edilmesidir. Bu konuda www.kosgeb.gov.tr internet sitesinden Kosgeb Hizmet Merkezlerinden bilgi einmek mümkün olmaktadır. Genel olarak desteklenmeyecek sektörleri sağlık, eğitim, mali müşavirlik hizmetleri, sigorta acentaları, emlak işletmeleri olarak sıralamak mümkündür.

Desteklenen sektörlerde yer alan bir iş fikrinin seçilmesi ile işin kurulması aşaması böylece başlamış olacaktır. Resmi müracatların yapılması ve ilgili izinlerin alınması sonrası iş planı hazırlanarak işletmenin faaliyet göstereceği ilde yer alan kosgeb hizmet merkezi müdürlüğüne başvuru yapılır. İş planı ekinde vergi lehvası, oda kayıt belgesi, imza beyannamesi, girşimci sertifikası, girişimci desteği başvuru formu, mal ve hizmet alımlarına ilişkin proforma faturalar (fiyat teklifleri veya ilgili malın piyasa değerini gösterir internet çıktıları) ve eğer iş planı hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti alınmış ise danışmanlık hizmet sonuç raporu mutlaka yer almalıdır. İş kurma aşamasında resmi kurum ve kuruluşlara yapılan ödemeleri gösteren belgelerde iş planı ekinde bulunmalıdır. Yine danışmanlık hizmeti alınması durumunda bu hizmete ilişkin fatura ve ödeme belgeside iş planı ile birlikte Kosgeb’e teslim edilmelidir.

İş planının hazırlanması aşamasında girişimcilerin danışmalık desteği almaları, kendilerine iş planının kısa sürede doğru bir şekilde hazırlanması konusunda olumlu sonuçlar doğuracağından, alınacak bu hizmet girişimcilerin Kosgeb desteğinden en faydalı şekilde yararlanmalarını sağlayacaktır.

Bu konu hakkında alınacak danışmanlık hizmeti de ilgili destek programının uygulama esasları uyarınca üst limiti 2.000 Türk Lirası olmak kaydıyla desteklenmektidir. Her ne kadar bu destek limiti 2.000 TL olarak belirtilesede, genelde Kosgeb kurulları bu rakamı 1.000 TL civarı olarak uygulamaktadırlar.

İş planının Kosgeb’e teslim edilmesinden sonra ilgili Kosgeb uzmanı iş planını ön değerlendirmeye tabii tutar ve herhangi bir eksik bulunması durumunda iş planı sahibine eksiklerin tamamlanması için bildirimde bulunur ve eksiklerin tamamlanarak iş planının değerlendirilebilmesi için uygun hale getirilmesini sağlar. Eğer herhangi bir eksik bulunmuyor ise ilgili iş planı Kosgeb değerlendirme kuruluna sevk edilir. Kurul iş planlarını değerlendirir ve desteklenecek iş planlarını belirleyerek destek tutarlarına karar verir. Kurul iş planı üzerinde eksik veya düzeltilmesi gereken bir husus tespit ederse revizyon kararı alır ve bu karar girişimciye bildirilerek bir sonraki kurul toplantısına kadar düzeltilmesini talep eder.

Bu aşamadan sonra yapılması gerekenler sırası ile şunlardır ;

• Kosgeb ile sözleşme imzalanması

• Desteklenen harcamalara ait fatura ve ödeme belgelerinin Kosgeb’e teslim edilmesi

• Kosgeb hizmet merkezi tarafından girişimcinin iş yerinin ziyaret edilmesi ve tespit
tutanağının doldurulması ( Bu aşamadan sonra Kosgeb destek konusu ödemeleri yapmaya başlar)

• Kurulun destekleme kararı aldığı işletme giderlerinin aylık olarak Kosgeb’e sunulması

Burada unutulmaması gereken en önemli hususlardan biri ise sıfır faizli desteğin sadece makine ve teçhizat alımları için fatura karşılığı ve Kosgeb’e banka teminat mektubu verilebilmesi halinde kullanılabileceğidir.

Mustafa Remzi SOLAK
Endüstri Mühendisi

19.06.2011

Kaynak:http://www.kosgebdestekleri.org

Facebookta Paylaş

Tags :, , kosgeb iş planı, ,

  
 

Reklamlar

 

 

BÜTÇEYE GÖRE YATIRIM SEÇENEKLERİ