YURTDIŞINDA YATIRIM YAPACAK

GİRİŞİMCİLERE

DESTEKLER

Yurtdışında yatırım yapacak girişimcilere destekler

desteklerTürk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality desteği, ihracatçı birlikleri ve üretici derneklerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderlerin karşılanmasını esas alıyor.

Türkiye’de ticaret ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler, ihracatçı birliklerinin Turquality programı kapsamında firmalara yurtiçinde ve yurtdışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar da bu program kapsamında sunuluyor. Yine Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu‘undan karşılanması amaçlanıyor. Gastronomi sektörü de destek kapsamına dahil ediliyor.

Başvuru mercii: Bu destek için Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne başvuruluyor. Gerekli belgelerin yurtdışında onay yeri ise Ticaret Müşavirliği / Ateşeliği veya konsolosluklardır.

Başvuru süresi: Destek ile ilgili belgelerin ilk alınış tarihinden başlayarak 6 ay içinde başvurulması gerekir.

Kimler yararlanabilir: İhracatçı birlikleri, üretici dernekleri / birlikleri, Türkiye’de ticar ve sınai faaliyette bulunan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek oranı: Bu destekten şirketler yüzde 50, ihracatçı birlikleri yüzde 80 oranında yararlanabilirler.

Destek süresi: Bu destekten yararlanma süresi; Marka Destek Programı için 4 yıl, Turquality Destek Programı için ise 5 yıldır.

1. İhracatçı birlikleri: Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamalarının en fazla 250 bin doları destekleniyor.

2. Üretici dernekleri ve birlikleri: Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamalarının en fazla 100 bin doları destek veriliyor.

3. Şirketler, sektörel dış ticaret şirketleri ve dış ticaret semaye şirketleri: İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ve ilgili olarak:

a) Marka Destek Programı kapsamındaki firmalar için:

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları yıllık en fazla 50 bin dolar,
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yıllık en fazla 300 bin dolar,
 • Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir),
 • Açtıkları ve/veya açacakları yurtdışı birime (satış sonrası servis hizmeti vermek üzere açılan birimler dahil) ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet, alınan birimlerin kiralanmasına yönelik hukuki danışmanlık giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri yıllık en fazla 500 bin dolar,
 • Mağaza/lokanta/kafe açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve yerel vergi, resim, harçlar ile açtıkları ve/veya açacakları mağaza/lokanta/kafelere ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri yıllık en fazla 400 bin dolar,
 • Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri yıllık en fazla 200 bin dolar,
 • Açmış oldukları ve/veya açacakları showrromlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri yıllık en fazla 200 bin dolar,
 • Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri yıllık en fazla 50 bin dolar,
 • Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin:
  -Dekorasyon harcamaları, mağaza başına en fazla 50 bin dolar,
  -Kira giderleri mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve azami 100 bin dolar,
 • İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri en fazla 500 bin dolar,
 • İstihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri yıllık en fazla 200 bin dolar destekleniyor

b) Turquality Destek Programı

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile Turquality sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,
 • Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevuzata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletmesini teminen gerçekleştirilen kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları,
 • Turquality sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri,
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
 • Yurtdışında düzenlenen ulusararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir),
 • Mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışamaları, dekorasyon, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, mağaza/lokanta/kafe kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirnenen temel kurulum giderleri,
 • Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine yönelik brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon (yalnızca showrrom için), komisyon giderleri, söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri, farklı markaların satıldığı showrrom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon, gondol, köşe (corner), dekorasyonlu köle (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları,
 • Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurtdışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon ve kira giderleri,
 • İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri destekleniyor.

Kaynak:patronturk

Tags: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu , Marka Destek Programı , Turquality , Turquality Destek Programı

Facebookta Paylaş

 
 

reklam alani

Sponsor

BÜTÇEYE GÖRE YATIRIM SEÇENEKLERİ